اخبار برگزیده

سد
بر اساس آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور:

کاهش ۲۲ درصدی مخازن سدهای کشور

بر اساس آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور حاکی از کاهش ۲۲ درصدی مخازن سدهای کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته است.
سد
صنعت پرس گزارش می‌دهد:

کاهش حجم آب پشت سد‌ها

گزارش‌ها حاکی از کاهش چشمگیر حجم آب پشت سد‌ها در کشور است.
سد
صنعت پرس گزارش می‌دهد:

کاهش ۳۶ درصدی ورودی سدهای پنج‌گانه تهران

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از کاهش ۳۶ درصدی ورودی سدهای پنج‌گانه تهران خبرداد.