اخبار برگزیده

مرجوع شدن بیش از ۲ هزار تن کود غیراستاندارد داخلی و وارداتی
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشور:

مرجوع شدن بیش از ۲ هزار تن کود غیراستاندارد داخلی و وارداتی

مدیرعامل شرکت خدمایت حمایتی کشاورزی از مرجوع شدن بیش از ۲ هزار تن کود غیراستاندارد داخلی و وارداتی خبر داد.
مهدی صادقی نیارکی
معاون امور صنایع وزارت صنعت:

ضرورت افزایش خود اتکائی در صنعت سموم و کود شیمیایی

معاون امور صنایع وزارت صنعت بر ضرورت افزایش خود اتکائی در صنعت سموم و کود شیمیایی تاکید کرد.
رسولی
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

قیمت کودهای پایه تا یکسال آینده افزایش نخواهد داشت

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از عدم افزایش قیمت انواع کودهای پایه و یارانه‌ای همچون فسفاته و پتاسه تا یکسال آینده خبر داد.