اخبار برگزیده

keshmir
اسلام آباد به دهلی هشدار داد:

بروز جنگ در صورت عدم کنترل تحرکات هند در خطوط مرزی «کشمیر»

ارتش پاکستان با هشدار به دهلی در خصوص تحرکات اخیر این کشور در خطوط مرزی کشمیر خواستار کنترل اقدامات هند در مناطق مرزی مشترک شد. به گزارش خبرگزاری مهر به ...